Algemene voorwaarden

Helmi van Nuil, verder te noemen de redactie, is sinds 1 februari 2020 eigenaar en beheerder van In de Wandelgangen, de website van, voor en over het amateurvoetbal in Zuid 1 en Zuid II. De beheerder voorziet de bezoeker van indewandelgangen.eu dagelijks van actuele informatie. De website bevat ook foto’s en een kalender waar de activiteiten en toernooien, voor zover bekend, zijn opgenomen.
De redactie behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom

Beperkte aansprakelijkheid

De redactie spant zich in om de inhoud van indewandelgangen.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De redactie heeft het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht directe reacties naar eigen inzicht en discretie te verwijderen, bijvoorbeeld indien wij van mening zijn dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen.

Voor op indewandelgangen.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de redactie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Cookies

Op indewandelgangen.eu maakt de redactie gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van onze website om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken;
  • het inschatten van jouw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die jouw voorkeuren onthouden kun je uitschakelen via jouw browserinstellingen. Je kunt jouw browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert de redactie niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Voorts krijg je nog wel advertenties te zien, echter deze zijn dan niet aangepast aan jouw voorkeuren.

De redactie maakt je er op attent dat indien je gebruik maakt van een andere computer, je daar jouw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Links derden

De redactie of derden kunnen op indewandelgangen.eu links plaatsen naar andere websites op het Internet. De redactie heeft geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van zulke externe websites, op welke wijze dan ook. De inhoud van die websites behoort niet tot de inhoud van indewandelgangen.eu. De links en vooral de zoekresultaten worden hoofdzakelijk geproduceerd door geautomatiseerde methoden en kunnen door hun grote aantal op geen enkele manier worden gecontroleerd door de redactie van Indewandelgangen.eu. Als zich op Indewandelgangen.eu een link bevindt, waarop door derden inhoud wordt getoond en/of verspreid die in strijd is met de wet, dan zal de redactie van IDW – na ontvangst van een beargumenteerde klacht daarover – de link naar een dergelijke website verwijderen.

De redactie garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van indewandelgangen.eu, websites van derden en e-mail functionaliteiten. Je bent zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om van indewandelgangen.eu gebruik te maken. De redactie is dus niet verantwoordelijk voor een goede werking van deze telecommunicatievoorzieningen/diensten. Ook zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten van voorzieningen om gebruik te maken van indewandelgangen.eu.
Spelfouten of andere vergelijkbare fouten kunnen indewandelgagen.eu niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de redactie in het leven roepen. Aan de inhoud van indewandelgangen.eu kunnen geen rechten worden ontleend.

Je vrijwaart de redactie voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit een niet-nakoming van de in dit deze voorwaarden genoemde verplichtingen. De redactie/beheerder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van indewandelgangen.eu en/of gegevens of de inhoud daarvan.

Inzage voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde in te zien op indewandelgangen.eu. De redactie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. Je moet geregeld controleren of een dergelijke wijziging zich heeft voorgedaan en of je daarmee kan instemmen. Indien je niet met een dergelijke wijziging instemt, moet je geen materiaal inzenden of op andere wijze je reactie achterlaten bij indewandelgangen.eu.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact gegevens

E-mail: wandelgangeninde@gmail.com